Νέα Μέτρα για την αντιμετώπιση της Ανεργίας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

Νέα Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Νέα Μέτρα για την αντιμετώπιση της Ανεργίας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

Τελευταία τροποποίηση: 30 November -0001

Νέα Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και άλλες συναφείς δράσεις.

•    Προτεραιότητα είναι η οργανωμένη δράση για τη διασφάλιση των βασικών δομών κοινωνικής προστασίας και της αλληλεγγύης και η άμβλυνση της ανεργίας, η οποία οδηγεί αναπόφευκτα στον κοινωνικό αποκλεισμό των συμπολιτών μας.
•    Βασική φιλοσοφία είναι η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.
•    Δέσμη 10 μέτρων συνολικής δαπάνης πέραν των 340 εκατομμυρίων ευρώ.
•    Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν σε τέσσερις (4) βασικούς άξονες και θα προκηρυχθούν και υλοποιηθούν με την έναρξη του 2014.

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΝΑΙ:
1)    ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2)    Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
3)    Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
4)    Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

 

 

1) ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προωθούνται τρία μέτρα στήριξης:
•    Ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικότητας:
Εγκαθιδρύεται στην Κύπρο Ταμείο Επιχειρηματικότητας με κεφάλαια ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ που θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 150 εκατομμυρίων που θα προέλθουν από εθνικούς πόρους. Σύνολο 300 εκατομμύρια ευρώ.
Το ταμείο θα παρέχει χρηματοδότηση προς τις εμπορικές τράπεζες έτσι ώστε αυτές να μπορούν να παραχωρούν δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικά επιτόκια. Στόχος είναι η τόνωση της ανάπτυξης, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή και η διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
•    Σχέδιο επιχορήγησης της απασχόλησης σε επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1 μέχρι 4 άτομα:
Από το Σχέδιο θα επωφεληθούν 1000 επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν από ένα μέχρι τέσσερα άτομα, μέσα από την επιχορήγηση κατά 70% του μισθολογικού κόστους ενός υφιστάμενου εργοδοτουμένου, ανά επιχείρηση.
Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους 10 μήνες απασχόλησης με δέσμευση του εργοδότη να συνεχίσει την εργοδότηση για δύο πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 7 εκατομμύρια ευρώ.
•    Σχέδιο επιδότησης της πρακτικής κατάρτισης συνδυασμένης με εργοδότηση σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν από ένα μέχρι σαράντα εννέα άτομα:
Από το Σχέδιο θα επωφεληθούν 1000 άνεργοι που λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις για περίοδο ενός μηνός για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης συνεχίζοντας να λαμβάνουν το ανεργιακό τους επίδομα.
Οι επιχειρήσεις που θα εργοδοτήσουν τον άνεργο που θα του παρέχουν κατάρτιση στο τόπο της εργασίας τους, θα τύχουν επιδότησης του 50% του μισθολογικού κόστους του, για περίοδο 6 μηνών, με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο μήνες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου θα είναι 3 εκατομμύρια ευρώ.

 

 

2)ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Προκηρύσσονται δύο Σχέδια με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας που θα βελτιώσει τις προοπτικές εργοδότησης των νέων και ταυτόχρονα θα τους εξασφαλίσει ένα επίδομα 500 ευρώ το μήνα.
•    Σχέδιο τοποθέτησης άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς 2014.
Επαναπροκηρύσσεται το Σχέδιο για τους άνεργους νέους πτυχιούχους, αντίστοιχο του οποίου εφαρμόστηκε με επιτυχία τον περασμένο Μάιο και ακόμη συνεχίζεται η εφαρμογή του (2200 πρόσωπα μέχρι σήμερα).
Θα επωφεληθούν 2500 άνεργοι νέοι πτυχιούχοι μέχρι 35 ετών, στους οποίους θα προσφερθεί ευκαιρία για απόκτηση εργασιακής πείρας που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις πιθανότητες εργοδότησης τους. Η πρακτική εξάσκηση θα είναι διάρκειας έξι μηνών και μετά το τέλος της περιόδου αυτής θα τους δοθεί πιστοποίηση της εργασιακής τους πείρας.
Για το Σχέδιο θα διατεθούν 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
•    Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς.
Στόχος η ενίσχυση της προσπάθειας νέων οι οποίοι προσπαθούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, χωρίς ουσιαστικά να έχουν ιδιαίτερη εκπαίδευση. Το Σχέδιο θα λειτουργήσει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως το Σχέδιο που αφορά τους άνεργους νέους πτυχιούχους.
Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε 2500 άνεργους νέους το 2014, για περίοδο 6 μηνών.
Και σε αυτό το Σχέδιο θα διατεθούν 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

•    Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013-Μαρτίου 2014.
Σκοπός η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζομένους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς μερικής ή ολικής αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013-Μαρτίου 2014 και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
Οι ξενοδοχειακές μονάδες που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα καταβάλλουν στους καταρτιζόμενους επίδομα κατάρτισης ίσο προς τον κανονικό μισθό του καταρτιζόμενου. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καταβάλλουν στην ξενοδοχειακή μονάδα, ως αρχή εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης, το ανεργιακό επίδομα που δικαιούνται οι καταρτιζόμενοι.
Δίνεται η δυνατότητα να παραμείνουν ανοικτά τα ξενοδοχεία κατά τη χειμερινή περίοδο με μειωμένο κόστος και η ευκαιρία στους υπαλλήλους να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και τα εισοδήματα τους αφού θα αμείβονται με ποσό που ισούται με τον μισθό τους.
Όλα τα προγράμματα κατάρτισης θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.

•    Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Νεοπροσλαμβανόμενους Ανέργους στον Τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας.
Οι Ξενοδοχειακές Μονάδες θα εντοπίσουν άνεργους εγγεγραμμένους στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και που θα πληρούν τα κριτήρια του Προγράμματος μέχρι και τις 31/05/2014. Οι εν λόγω μονάδες δεσμεύονται να υπογράψουν συμβόλαιο εργοδότησης με το πέρας της 2ης εβδομάδας της περιόδου κατάρτισης με τους καταρτιζόμενους, το οποίο θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι συνεχόμενους μήνες.

 1. Οι νεοπροσληφθέντες θα είναι πρόσθετοι του μόνιμου εποχιακού προσωπικού.
 2. Τα προγράμματα θα διεξάγονται ενδοεπιχειρησιακά από πιστοποιημένους εκπαιδευτές ή/και από το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο και θα είναι διάρκειας δύο μηνών.
 3. Η θεματολογία τους θα καλύπτει τόσο οριζόντιες δεξιότητες όσο και ειδικότητες και θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.
 4. Θα καταβάλλεται στους άνεργους επίδομα ύψους 125ευρώ την εβδομάδα. Στις Ξενοδοχειακές Μονάδες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα παρέχεται αποζημίωση για το κόστος οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβανομένου και του κόστους των εκπαιδευτών.
 5. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ και στόχος είναι η εργοδότηση 1500 ανέργων.

 

 

4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί μία από τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή κοινωνία. Η πρόκληση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την παροχή καλύτερης βοήθειας στα άτομα που αποκλείονται ή κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την εργασία ή την κοινωνία, αλλά απαιτεί δραστικά μέτρα για την άρση των εμποδίων στην κοινωνική ένταξη. Για τον σκοπό αυτό προκηρύσσονται τρία σχέδια τα οποία θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, τις ευπαθείς ομάδες και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

•    Παροχή φροντίδας σε χαμηλοσυνταξιούχους.
Σκοπός είναι η κάλυψη αναγκών φροντίδας των χαμηλοσυνταξιούχων στην κατοικία τους με επιδότηση του κόστους φροντίδας.
Η εφαρμογή του Έργου αφορά τη συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οικογενειακής βοήθειας και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Οι υπηρεσίες φροντίδας θα παρέχονται από εγγεγραμμένους άνεργους στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας, οι οποίοι θα καταρτιστούν σε θέματα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων στην Ελληνική γλώσσα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε 1000 χαμηλοσυνταξιούχους.

•    Επιδότηση Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών
Με στόχο τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού και στήριξη της κοινωνικής συνοχής προκηρύσσεται ειδικό Έργο για την επιδότηση του κόστους φροντίδας των παιδιών τους. Το έργο απευθύνεται σε:

 1. Σε εργαζομένους που το ύψος του μισθού τους είναι τόσο χαμηλό που η εργασία είναι ασύμφορη ή σε άνεργους που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
 2. Για την ένταξη στο Έργο θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση της φροντίδας των παιδιών θα συνίσταται είτε στην επιδότηση του κόστους των νηπιαγωγείων ή των βρεφοκομικών σταθμών, είτε στην παροχή φροντίδας που θα παρέχεται από εγγεγραμμένους άνεργους οι οποίοι θα καταρτιστούν σε θέματα φροντίδας παιδιών στην Ελληνική γλώσσα.
 3. Το Έργο στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε 1000 οικογένειες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

•    Διαμόρφωση Δράσεων και Προγραμμάτων Κοινωνικής Οικονομίας
Νέα μορφή επιχειρηματικότητας που ήδη εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκές Ένωσης δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης. Σήμερα στην Ευρώπη η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει το 10% των Ευρωπαϊκών εταιριών και το 10% της συνολικής απασχόλησης.
Ως κοινωνική ή αλληλέγγυα οικονομία χαρακτηρίζεται ο χώρος που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας και αναπτύσσει δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους.
Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, εταιρείες και ενώσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση, η γεωργική παραγωγή, η οικοτεχνία/χειροτεχνία.

•    Παραδείγματα είναι:

 1. Νέοι επιστήμονες (νομικοί, γιατροί, αρχιτέκτονες, γεωπόνοι) που μπορούν να συστήσουν ένα συνεταιρισμό.
 2. Άνεργοι που μπορούν να συνεταιριστούν για την παραγωγή προϊόντων όπως γλυκά ή άλλα προϊόντα παραγωγής του τόπου μας.

•    Οι δράσεις του έργου θα συμβάλουν:

 1. Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 2. Στην απασχόληση ανέργων.
 3. Στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μειονεκτούντων ατόμων

Επιχειρήσεις που δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά προσφέρουν υπηρεσίες στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με πολύ χαμηλό κόστος και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου καθορίστηκε στα 6 εκατομμύρια ευρώ και στόχος είναι να επιδοτηθούν 180 κοινωνικές επιχειρήσεις. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των 30 χιλιάδων ευρώ ανά επιχείρηση για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας για κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων. Θα παρέχεται επίσης τεχνογνωσία για τη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών. 

Το Υπουργείο Εργασίας μέσα από τις έντονες του προσπάθειες για λύση των προβλημάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, της ανεργίας  και των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού αποσκοπεί στην επανεκκίνηση της οικονομίας, τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Στόχος του και άλλες συναφείς δράσεις που αφορούν τα πιο πάνω σημεία τα οποία θα υλοποιηθούν μελλοντικά δημιουργώντας καλύτερες μέρες για όλους τους πολίτες της Κύπρου.

Read more...