Μορφές Χρηματοδότησης

Μορφές Χρηματοδότησης

Τελευταία τροποποίηση: 03 February 2014

Μορφές χρηματοδότησης.

Αναζητείτε χρήματα για να χρηματοδοτήσετε το σχέδιό σας;

 

Επιδοτήσεις - χορηγούμενες για τη συγχρηματοδότηση ειδικών έργων ή στόχων, συνήθως με τη διαδικασία προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Αναζητείτε ευκαιρίες για να πωλήσετε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας;

  • Δημόσιες συμβάσεις - που ανατίθενται με τη διαδικασία προσκλήσεων υποβολής προσφορών για την αγορά υπηρεσιών, αγαθών ή εργασιών για να εξασφαλιστεί η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή εκτέλεση των προγραμμάτων τους.

 

Ποιός διαχειρίζεται τα χρήματα και αποφασίζει για τη χορήγηση επιδοτήσεων και την ανάθεση συμβάσεων;

  • Κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές διαχειρίζονται πάνω από το 76% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται διαρθρωτικά ταμεία και γεωργικές επιδοτήσεις.
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαχείριση περίπου του 22% των προγραμμάτων γίνεται σε κεντρικό επίπεδο (π.χ. δράσεις στον τομέα της έρευνας, της υγείας, της νεολαίας, της εκπαίδευσης).
  • Τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί.Τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί(π.χ. Ερυθρός Σταυρός, ΟΗΕ): 2%