Σχέδια για την Κοινωνική Συνοχή

Σχέδια για Κοινωνική Συνοχή

Σχέδια για την Κοινωνική Συνοχή

Τελευταία τροποποίηση: 03 February 2014

 

Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί μία από τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή κοινωνία. Η πρόκληση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την παροχή καλύτερης βοήθειας στα άτομα που αποκλείονται ή κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την εργασία ή την κοινωνία, αλλά απαιτεί δραστικά μέτρα για την άρση των εμποδίων στην κοινωνική ένταξη. Για τον σκοπό αυτό προκηρύσσονται τρία σχέδια τα οποία θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, τις ευπαθείς ομάδες και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

 

•    Παροχή φροντίδας σε χαμηλοσυνταξιούχους.
Σκοπός είναι η κάλυψη αναγκών φροντίδας των χαμηλοσυνταξιούχων στην κατοικία τους με επιδότηση του κόστους φροντίδας.
Η εφαρμογή του Έργου αφορά τη συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οικογενειακής βοήθειας και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Οι υπηρεσίες φροντίδας θα παρέχονται από εγγεγραμμένους άνεργους στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας, οι οποίοι θα καταρτιστούν σε θέματα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων στην Ελληνική γλώσσα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε 1000 χαμηλοσυνταξιούχους.

 

•    Επιδότηση Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών
Με στόχο τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού και στήριξη της κοινωνικής συνοχής προκηρύσσεται ειδικό Έργο για την επιδότηση του κόστους φροντίδας των παιδιών τους. Το έργο απευθύνεται σε:

 1. Σε εργαζομένους που το ύψος του μισθού τους είναι τόσο χαμηλό που η εργασία είναι ασύμφορη ή σε άνεργους που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
 2. Για την ένταξη στο Έργο θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση της φροντίδας των παιδιών θα συνίσταται είτε στην επιδότηση του κόστους των νηπιαγωγείων ή των βρεφοκομικών σταθμών, είτε στην παροχή φροντίδας που θα παρέχεται από εγγεγραμμένους άνεργους οι οποίοι θα καταρτιστούν σε θέματα φροντίδας παιδιών στην Ελληνική γλώσσα.
 3. Το Έργο στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε 1000 οικογένειες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

 

•    Διαμόρφωση Δράσεων και Προγραμμάτων Κοινωνικής Οικονομίας
Νέα μορφή επιχειρηματικότητας που ήδη εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκές Ένωσης δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης. Σήμερα στην Ευρώπη η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει το 10% των Ευρωπαϊκών εταιριών και το 10% της συνολικής απασχόλησης.
Ως κοινωνική ή αλληλέγγυα οικονομία χαρακτηρίζεται ο χώρος που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας και αναπτύσσει δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους.
Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, εταιρείες και ενώσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση, η γεωργική παραγωγή, η οικοτεχνία/χειροτεχνία.

•    Παραδείγματα είναι:

  1. Νέοι επιστήμονες (νομικοί, γιατροί, αρχιτέκτονες, γεωπόνοι) που μπορούν να συστήσουν ένα συνεταιρισμό.
  2. Άνεργοι που μπορούν να συνεταιριστούν για την παραγωγή προϊόντων όπως γλυκά ή άλλα προϊόντα παραγωγής του τόπου μας.

•    Οι δράσεις του έργου θα συμβάλουν:

  1. Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  2. Στην απασχόληση ανέργων.
  3. Στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μειονεκτούντων ατόμων

Επιχειρήσεις που δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά προσφέρουν υπηρεσίες στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με πολύ χαμηλό κόστος και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου καθορίστηκε στα 6 εκατομμύρια ευρώ και στόχος είναι να επιδοτηθούν 180 κοινωνικές επιχειρήσεις. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των 30 χιλιάδων ευρώ ανά επιχείρηση για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας για κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων. Θα παρέχεται επίσης τεχνογνωσία για τη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών. 

 

Τα προγράμματα πρόκειται να αναγγελθούν επισήμως σύντομα.

Read more...