Σχέδια για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Σχέδια για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Σχέδια για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Τελευταία τροποποίηση: 20 February 2014

  1. ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙOΔΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 


Σκοπός του Σχεδίου
Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014 με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ΄ επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Επωφελούμενοι:
(α)    Ξενοδοχοϋπάλληλοι που τίθενται σε καθεστώς αναστολής εργασιών, οι οποίοι κατά την περίοδο αυτή θα συμμετέχουν σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.
(β)    Ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2012 – Μαρτίου 2013:
-    παρέμειναν κλειστές και κατά την αντίστοιχη φετινή περίοδο θα λειτουργήσουν έστω και μερικώς, ή
-    είχαν προβεί σε μερική αναστολή εργασιών και κατά την αντίστοιχη φετινή περίοδο θα μειώσουν την περίοδο αναστολής ή/και θα μειώσουν τον αριθμό των υπαλλήλων τους που θα επηρεαστούν από αυτή.
Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση το σύνολο των εβδομάδων αναστολής ανά ξενοδοχειακή μονάδα δεν θα υπερβαίνει τον αντίστοιχο περσινό.

Περίοδος Εφαρμογής:
Το Έκτακτο Σχέδιο ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την 31η Μαρτίου 2014.
Με τη λήξη του Έκτακτου Σχεδίου θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα για να αποφασιστεί η επαναπροκήρυξη του για ακόμη ένα έτος.

 

 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Σκοπός του Προγράμματος:
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο χώρο εργασίας σε νεοπροσλαµβανόµενους ανέργους χωρίς προηγούμενη πείρα στον τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας µε στόχο την εργοδότηση τους σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Επωφελούμενοι:
(α)    Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες και οι οποίοι στο παρελθόν δεν εργάστηκαν στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
(β)     Όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες

Επίδομα:
Στους ανέργους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα καταβάλλεται επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα. Στις ξενοδοχειακές μονάδες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα και θα παρέχουν ενδοεπιχειρησιακά την κατάρτιση, θα παρέχεται αποζημίωση για το κόστος οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβανομένου του κόστους των εκπαιδευτών και του κόστους ασφάλισης έναντι ευθύνης εργοδότη. Στην περίπτωση που η κατάρτιση θα διεξάγεται σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, η αποζημίωση θα παρέχεται στις μονάδες αυτές. Και στις δύο περιπτώσεις η αποζημίωση θα ανέρχεται σε €100 μηνιαία ανά καταρτιζόμενο.

 

Πληροφορίες:
Για όποια σχετική ενημέρωση και για τη σωστή καθοδήγηση στην προετοιμασία της αίτησης σας η Ζebranico Consulting LTD  είναι κοντά σας.
Παρακαλώ όπως στείλετε email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με τα στοιχειά επικοινωνίας σας και άμεσα θα έλθει σε επαφή μαζί σας υπεύθυνος σύμβουλος.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24 400 664

Read more...