Ενισχύσεις σε Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης

Ενισχύσεις σε Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης

Ενισχύσεις σε Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης

Τελευταία τροποποίηση: 30 November -0001

 

Ενισχύσεις με βάση τον κανόνα "De minimis", σε επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού.

 

Ημ.Λήξης: 30/06/2014

 

Σκοπός:

Στα πλαίσια των προσπαθειών για προβολή των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κυπριακές Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης και για επιμόρφωση των μελών τους για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές παρέχεται οικονομική ενίσχυση, με βάση τον κανόνα "De minimis", για κάλυψη μέρους των εξόδων των πιο πάνω επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό με δικά τους περίπτερα.

 

Δικαιούχοι:

Κυπριακές Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης.

 

Ύψος Ενίσχυσης:

Το μέγιστο ύψος της χορηγίας σε κάθε εκθέτη, για κάθε συμμετοχή καθορίζεται στο ποσό των €1282.

 

Κριτήρια:

Η ενίσχυση με βάση τον κανόνα "De minimis", καλύπτει μέχρι το 50% του ενοικίου του χώρου, της κατασκεύης και εξοπλισμού του περιπτέρου καθώς και του δικαιώματος συμμετοχής. Σε περιπτώσεις οπού οι αιτήτριες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται στις χώρες της Ε.Ε.(εσωτερική αγορά), στο Ισραήλ και την Ελβετία, η εν λόγω ενίσχυση δεν καλύπτει ποσά που αντιστοιχούν στο Φ.Π.Α. Ως εκ τούτου, κατά την έκδοση των τιμολογίων οι αιτητές θα πρέπει να ζητούν όπως αναγράφεται στα τιμολογία, ξεχωριστά το ποσό του Φ.Π.Α. Τα ποσά του Φ.Π.Α. θα καλύπτονται εφόσον οι εκθέσεις πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες και τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται στις χώρες αυτες.

Read more...