Προγράμματα εκπαίδευσης & κατάρτισης

Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Πείρας σε Ανέργους

Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Πείρας σε Ανέργους

Τελευταία τροποποίηση: 20 January 2014

Σκοπός του Έργου είναι η προσφορά ευκαιριών συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασικής πείρας σε ανέργους.

Προγράμματα Κατάρτισης
Τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται είναι:
•    Εκμάθηση/ Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
•    Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας
•    Γραμματειακές Δεξιότητες

Διάρκεια: 160 ώρες


Προγράμματα απόκτησης Εργασιακής Πείρας
Τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας αφορούν την τοποθέτηση άνεργου σε επιχείρηση για σκοπούς πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε συγκεκριμένη θέση/τομέα εργασίας στη βάση των γνώσεων, δεξιότητων και ικανοτήτων του και ανάλογα με τις ευκαιρίες παροχής πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από πλευράς των επιχειρήσεων.

Διάρκεια: 10 εβδομάδες


Σε ποιούς απευθύνεται
Το Έργο απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να:
•    Προσαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
•    Αναπτύξουν τις προσωπικές δεξιότητες τους και να προσαρμόσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους στις εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
•    Εξοικειωθούν σε διάφορες ειδικότητες της αγοράς εργασίας μέσω της απόκτησης πρακτικής εμπειρίας εντός μιας επιχείρησης

Επίδομα Κατάρτισης
Στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα κταβάλλεται επίδομα κατάρτισης ύψους:
•    €5/ ώρα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης
•    €125/ εβδομάδα κατάρτισης για τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας

 

Καταληκτική Ημερομηνία:28/01/2014

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της  εταιρίας μας στο 24 400664 είτε στην ιστοσελίδα μας www.europeanprogrammes.com.cy

Read more...

Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Πείρας σε Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες

Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Πείρας σε Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες

Τελευταία τροποποίηση: 20 January 2014

 

Σκοπός του Έργου είναι η προσφορά ευκαιριών συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας σε οικονομικά αδρανείς γυναίκες.

 
Προγράμματα κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται είναι:
•    Εκμάθηση/Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
•    Εκμάθηση Αγγλικης Γλώσσας
•    Γραμματειακές Δεξιότητες

Διάρκεια: 100 ώρες
 
 
Προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας

Τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας, αφορούν την τοποθέτηση οικονομικά αδρανούς γυναίκας σε επιχείρηση για σκοπούς πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε συγκεκριμένη θέση/τομέα εργασίας στη βάση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων της και ανάλογα με ευκαιρίες παροχής πρακτική άσκησης που προσφέρονται από πλευράς των επιχειρήσεων.

Διάρκεια: 8 εβδομάδες

 

 Σε ποιους απευθύνεται

Το Έργο απευθύνεται σε οικονομικά αδρανείς γυναίκες που επιθυμούν να:
•    προσαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
•    αναπτύξουν τις προσωπικές δεξιότητες τους και να προσαρμόσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους στις εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
•    εξοικειωθούν σε διάφορες ειδικότητες της αγοράς εργασίας μέσω της απόκτησης πρακτικής εμπειρίας εντός μιας επιχείρησης
 
 
Επίδομα Κατάρτισης
•    €5/ ώρα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης
•    €125/ εβδομάδα κατάρτισης για τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας

 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/01/2014

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της  εταιρίας μας στο 24 400664 είτε στην ιστοσελίδα μας www.europeanprogrammes.com.cy

Read more...

Η Zebranico Consulting Ltd κοντά σε ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ και ΑΝΕΡΓΟΥΣ με ΝΕΑ σχέδια !!!!

Προγράμματα εκπαίδευσης & κατάρτισης

Τελευταία τροποποίηση: 13 December 2013

Η Zebranico ConsultingLtd κοντά σε ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ και ΑΝΕΡΓΟΥΣ με ΝΕΑ σχέδια !!!!

Δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της  ανεργίας αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο έναντι συνολικής δαπάνης άνω των 340 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα μέτρα εντάσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες και θα αρχίσουν να υλοποιούνται τον Ιανουάριο του 2014.

Συγκεκριμένα:

  1. Ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικότητας το οποίο θα παρέχει χρηματοδότηση στις εμπορικές τράπεζες , για να μπορούν να παραχωρούν δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικά επιτόκια. Τα κριτήρια και οι όροι παραχώρησης των δανείων καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με πλήρη διαφάνεια.Συνολικά θα διατεθούν 300 εκατομμύρια ευρώ.
  2. Θα επιχορηγηθεί η απασχόληση σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που απασχολούν από ένα έως τέσσερα άτομα.Συγκεκριμένα, χίλιες επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορήγηση κατά 70% του μισθολογικού κόστους ενός υφιστάμενου υπαλλήλου.Το κόστος του σχεδίου θα ανέλθει στα 7 εκατομμύρια ευρώ.
  3. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από ένα έως σαράντα εννέα άτομα θα τοποθετηθούν χίλιοι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα και ο μισθός τους θα επιδοτείται κατά το ήμισυ από το κράτος για περίοδο 6 μηνών και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη απασχόληση του εργαζομένου για δύο μήνες.
  4. Σχέδια απόκτησης εργασιακής πείρας σε πτυχιούχους και αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για έξι μήνες και μετά το τέλος της περιόδου θα τους απονεμηθεί πιστοποιητικό.
  5. Έκτακτο σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο.Στους εργαζόμενους θα καταβάλλεται από τον εργοδότη επίδομα ισόποσο με το μισθό, όπως εάν ευρίσκοντο σε πλήρη απασχόληση.Η κυβέρνηση θα συμμετέχει με την παροχή ποσού αντίστοιχου του επιδόματος ανεργίας.Σκοπός είναι να επιδοτηθεί η απασχόληση και όχι η ανεργία και να δοθεί στα ξενοδοχεία η δυνατότητα να παραμείνουν ανοικτά κατά τη χειμερινή περίοδο με μειωμένο κόστος.
  6. Όσον αφορά την Κοινωνική Συνοχή θα τεθούν σε εφαρμογή μέτρα για παροχή φροντίδας σε χαμηλοσυνταξιούχους όπως οικογενειακή βοήθεια και άλλα.
  7. Θα τεθεί σε εφαρμογή και σχέδιο επιδότησης φροντίδας παιδιών.Θα επιδοτείται ή το κόστος των νηπιαγωγείων ή των βρεφοκομικών σταθμών, ή η παροχή φροντδας θα παρέχεται από εγγεγραμένους άνεργους οι οποίοι θα καταρτιστούν σε θέματα φροντίδας παιδιών.

Για περισσότερη ενημέρωση τόσο στην προετοιμασία των αιτήσεων όσο και και στη διαχείριση εκ μέρους σας των παραπάνω σχεδίων η Zebranico Consulting Ltd θα βρίσκεται κοντά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 24 400 664 είτε αποστείλετε το μήνυμα σας στη διεύθυνση του ηλεκτεονικού μας ταχυδρομείου : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Read more...